Błażej Sudnikowicz

Błażej Sudnikowicz z Mirosławca jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie gitary mgr Piotra Pałaca. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów. Uzyskał m in. II miejsce w Ogólnopolskim Dolnośląskim Konkursie Gitarowym „Gitariada 2005” w Kłodzku, III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym – „Bliżej Gitary” w Chodzieży - 2005r., II miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie „Gitaromania” w Karpaczu - 2006r., III miejsce wII Wiosennym Konkursie Gitarowym w Szczecinie - 2006r., III miejsce w IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie „Gitaromania” w Karpaczu - 2007r., tytuł laureata Makroregionalnych Przesłuchań Gitary i Zespołów Gitarowych w Koszaliniew 2008r., II miejsce w duecie gitarowym w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu - 2008r., wyróżnienie w kategorii duetu w III Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Olsztynie w 2008r. Za osiągnięcia artystyczne otrzymał w latach2008 i 2009 - Stypendium Artystyczne Miasta Szczecina. Swój warsztat muzyczny doskonali w krajowych i międzynarodowych kursach gitarowych. Uczestniczył w wykładach m. in. Davida Russella, Manuela Baruecco oraz pobierał lekcje mistrzowskie u takich wirtuozów gitary jak: Pavel Steidl, Aniello Desiderio, William Kanengiser, Ricardo Gallen, Marcin Dylla, Łukasz Kuropaczewski.