Chabry

Zespół śpiewaczy „Chabry” powstał przy Wałeckim Centrum Kultury w kwietniu 2003 roku. W repertuarze ma polskie piosenki ludowe i popularne. Zespół tworzy 17 osób śpiewających i trzyosobowa kapela. Członkowie zespołu pochodzą z różnych miejscowości powiatu wałeckiego. Chabry uczestniczą w wielu imprezach okolicznościowych, zdobywają wyróżnienia i czołowe miejsca na przeglądach oraz festiwalach w całym kraju.

Zespół był laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Szczecinie i Ogólnopolskiego w Szprotawie. Reprezentował województwo zachodniopomorskie na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Seniorskich w Bydgoszczy. W 2006r. zajął I miejsce w III Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Debrznie, a w 2007r. na IV Przeglądzie w Debrznie otrzymał Grand Prix. W 2009 roku otrzymał pierwsze miejsce podczas Przeglądu Folklorystycznego w Złotowie.

Zespół wykonuje polskie piosenki ludowe w opracowaniu scenicznym. Ziemia Wałecka nie ma własnego folkloru, dlatego „Chabry” śpiewają piosenki z całej Polski, szukając repertuaru we własnych rodzinach, śpiewnikach i opracowaniach etnografów. Często wykorzystują piosenki zasłyszane na festiwalach i przeglądach ludowych. Drugą grupą utworów są piosenki popularne polskie i zagraniczne oraz pieśni kościelne majowe a także kolędy i pastorałki.

Rośnie proso

Zielony jaworze