Katarzyna Bezhubka

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz aktywnie działający animator społeczno-kulturowy. Od najmłodszych lat fascynacja malarstwem tradycyjnym, w szczególności impresjonistycznym, który jest stylem przewodnim w twórczości młodej malarki. Tematyka jej prac to w szczególności pejzaże, portrety oraz martwa natura. Poza malarstwem specjalizuje się grafiką tradycyjną – akwatintą, linorytem oraz fotografią artystyczną.

Skończenie Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, pomogło wprowadzić w jej życie działania nastawione wyłącznie na ludzi, uczyć ich obcować ze sztuką oraz pobudzać ich do działań artystycznych i społeczno-kulturowych.  

Pomimo tego, iż artystka wystawia się dopiero od kilku lat, jej dzieła można było zaobserwować w różnych instytucjach o prestiżu artystycznym, nie tylko w wystawach indywidualnych, ale i zbiorowych.