Kółko Plastyczne Dawnych Lat

Jest to wystawa jubileuszowa zorganizowana prywatnie jako prezent-niespodzianka dla jubilata. Przedstawia namiastkę ogromu prac wykonanych w czasach Kółka Plastycznego prowadzonego przez nauczyciela Randolfa Bytnerowicza w starej szkole oraz obecne prace byłych „Kółkowiczów”, którzy postanowili rozwijać swój talent w szkołach i uczelniach artystycznych pod kierunkiem wybitnych artystów.
Nie sposób wymienić wszystkich nagród i wyróżnień uczniów na przestrzeni wielu lat, byłaby to bardzo długa lista i pewnie ktoś zostałby pominięty. Pamiętam jednak niektóre nagrody Kółkowiczów tj. obecność w Teleranku, spotkanie z Gucwińskimi, którzy przybyli na nie z oswojonymi zwierzętami, zwiedzanie planetarium i panoramy Racławickiej we Wrocławiu, przeloty samolotami (a był to PRL!!!) nad miastami organizującymi konkursy czyli nad Toruniem, Poznaniem i Piłą, profesjonalny wydruk nagrodzonej pracy na pocztówkach oraz liczne zaproszenia na uroczyste rozdania nagród i wyróżnień do galerii i instytucji organizujących konkursy w Złotowie, Pile, Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie itd… a były to czasy kiedy wiele rzeczy trzeba było „zdobywać”: farby do grafik, rylce, dłuta, dobry papier, miękkie ołówki, albumy z reprodukcjami, nie było dotacji unijnych ani pieniędzy na zakup tych pomocy… jedynie determinacja prowadzącego i życzliwość ludzi pomagały w wyposażaniu pracowni plastycznej.
Najlepsze prace – głównie rzeźby i grafiki (linoryty, monotypie itp.), obrazy na szkle, metaloplastyka, kolaże oraz wiele innych nowatorskich technik- zostały w posiadaniu licznych galerii i instytucji organizujących konkursy. Wiele prac zdobi ściany Zespołu Szkół w Tucznie, sporo zaginęło podczas przeprowadzki ze starej do nowej szkoły a te nieliczne, które pozostały- są w Starej Szkole . Udostępnili je byli Kółkowicze oraz pozostały po wyprowadzce z pracowni plastycznej z obecnej szkoły.

Tekst: Brygida Bytnerowicz