PIEŚŃ O NIEZROZUMIENIU

Nie można się głowić o głowie

Nie można myśleć o niemyśleniu

Nie można milczeć o mowie

Nie można mówić o milczeniu

 

Głowa jest tylko do rymu

Głowa jest sensem wszystkiego

Jeśli zrozumiesz sens głowy

Zrozumiesz pieśń

O niezrozumieniu

NIE MOJA PIOSNKA

Od kraju tego, gdzie kruszynę chleba
wydrą ci z ręki za złe sprawowanie

Strażnicy nieba
uchroń mnie, Panie

Od kraju tego, gdzie klepią pacierze
nie wiedząc nawet, co to zmiłowanie

W fałszywej wierze
uchroń mnie, Panie

Od kraju tego, gdzie winą jest dużą
zrobić inaczej niż upodobanie

Tych, co się burzą
Uchroń mnie, Panie

Od kraju tego, gdzie niskie ukłony
ważniejsze są niż Jego nauczanie

Gdzie ON stracony!
Uchroń mnie, Panie!

Uchroń mnie także i od rzeczy innej,
której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie

Lecz równie winnej
Uchroń mnie, Panie

Do braku strachu, ale do myślenia,
Do tych, co mają tak za tak i za nie,

Do światłocienia
Tęskno mi, Panie!