Ukraiński zespół pieśni i tańca "Wesełka"

Ukraiński zespół pieśni i tańca "Wesełka" został zorganizowany na przełomie 1994/95 roku przez Marka Syrnyka. Pierwsze układy taneczne przygotowywali dla zespołu Mariana Balcerek i Zenon Łeśków. Do 2000 roku zespół należał do najlepszych w kraju tego typu grup. Zespół kilkakrotnie zdobywał laury (m.in. na festiwalach w Koszalinie), występował w całej prawie Polsce oraz w Ukrainie. Członkowie zespoły trzykrotnie uczestniczyli w specjalnych obozach językowo-choreograficznych (Lwów, Użhorod, Wałcz) prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Ukrainy.