Zbigniew Polaków

Najbardziej znany artysta środowiska wałeckich twórców, tworzył sam i wspierał twórczość  innych. Zawsze życzliwy wobec ludzi i zwierząt, chętny do bezinteresownej  pomocy. Zajmował się głównie rzeźbą, ale pisał również wiersze. Z wielkim zaangażowaniem działał jako animator kulturalnych działań na terenie miasta i powiatu. Z jego inicjatywy zorganizowano w wałeckim muzeum przeglądy twórczości plastycznej miejscowych artystów, trwające do dziś. Pracował najpierw w Wałczu, później przeprowadził się do Rutwicy. Pamiątką po jego pasji rzeźbiarskiej są rozstawione po ziemi wałeckiej liczne kapliczki przydrożne. Zmarł w 2005 r.